Søvej set mod jernbanen ca 1920

Søvej set mod jernbanenoverskæringen og Hovedgaden ca. 1910

Søvej langs jernbanen. Det gule ledvogterhus blev i 1995 købt af kommunen (fra DSB) for 400.000 kr. Huset var i nogle år derefter udlejet og blev senere revet ned.

Søvej 2 - frk. Høys hus - lå for hvor Søvej mødes med Bregnerødvej, men er nedrevet for mange år siden. 

Kirsten Høy kom til Birkerød omkr. 1870 som økonoma på kostskolen, men efter nogle år åbnede hun en lille slikbutik på Søvej. Senere udvidede hun med udskænkning af kaffe med kiks og salg af tobak. Til sidst udvidede hun med en lille boghandel, som var byens første.  

Fotoet er fra ca. 1910

Frk. Høys hus set fra søsiden ca. 1910.

Det var ikke ualmindeligt, at børn og voksne sejlede over Birkerød Sø for at besøge frk. Høys butik.

Søvej 17. Huset blev oprindelig beboet af betjent Hansen, men blev overtaget af Hjemmeværnsdistriktet fra 1949 til 1962. Senere har huset både rummet boliger og erhverv. 

Søvej 17 - set mod nord - med Nobis Mølle og teglværket i baggrunden. Teglværket lå, hvor Idrætscentret ligger i dag.

Foto fra 1930

Foto fra slutningen af 1970'erne ved Hovedgaden/Stationsvej. I baggrunden ses Søvej, hvor husene i dag er nedrevet. Mellem jernbanen og Stationsvej lå en række huset, som blev nedrevet i slutningen af 1970'erne.