Byens ældste hus

På Tværvej – den lille lukkede vej mellem Kildedalsvej og Hovedgaden – ligger byens ældste hus, som blev bygget i 1730. Det er ”resten” af en 3-længet gård (Kildehøy), som kaptajnløjtnant Wilhelm Lemvig (1690 – 1768) opførte med tilhørende stor have med frugttræer og fiskedam. Der var tilsyneladende en kilde på grunden – deraf navnet Kildehøj. Gården var ikke en landbrugsgård, og de 2 længer blev brugt til hestevogne og indkvartering af tjenestefolk. Husets forhave blev inddraget ved den senere anlæggelse af Tværvej og resten af grunden blev senere udstykket til parceller. 

Man kan undre sig over, at en kaptajnløjtnant flytter ud på landet og væk fra København, hvor flåden var beliggende, men forklaringen er, at Lemvig var blevet afskediget af kong Frederik d. 4.

Lemvig kæmpede sammen med Tordenskjold ved Dynekilen i 1716, hvor de slår et svensk angreb tilbage – som belønning bliver Lemvig chef for skibet ”Hvide Ørn”, som var Tordenskjolds flagskib. I årene derefter deltager Lemvig med succes i en række træfninger med svenske fartøjer.

Men bevillingerne til flåden svinder ind – rygtet siger, at den enevældige kong Frederik d. 4. kun interesserede sig for sine selskaber og hofintriger i København.

Lemvig gør i 1728 sammen med andre kaptajner kongen opmærksom på den økonomiske situation og de utilstrækkelige midler til flåden. Flådens skibe vedligeholdes ikke og søfolkene ”haver i lang tid ingen penge bekommet, sliider klæderne af og intet at Kiøbe for”.

Kongen tager klagen så ilde op, at han afskediger ”de formastelige” kaptajner uden nåde og pension.

Lemvig køber en grund ”nær Birkerød” og bygger en 3-længet gård, hvis hovedbygning fortsat ligger på Tværvej nr. 4.

Efter tronskiftet, hvor Christian d. 6. bliver konge, ansøger Lemvig om kongens nåde og bliver i 1730 genantaget med sin optjente anciennitet og han får endda lov til fortsat at bo på landet.

Til trods for at Lemvig kun er 40 år, er han så plaget af gigt og podagra, at han må søge sin afsked fra flåden allerede året efter.