Grøndalgård, 1914

Søborggård (Hovedgaden/Stiholmsvej), 1950

Pilehøjgård

Søndervanggård, Bregnerødvej

Løbjerggård, Kajerødvej

Hvidegård, Bregnerødvej

Vasegården, Bistrup, 1977

Vasegården, Bistrup, 1990 kort før nedrivning

Tornevangsgården, 1935

Lille Hestkøbgård, set fra Bregnerødvej