Majpladsen ca. 1930

Hovedgaden mod Majpladsen. Bygningen er nu nedrevet til fordel for Superbrugsen. 1977

Birkerød Kro og Majpladsen i 1930'erne

Hovedgaden, hvor Jyske Bank i dag er beliggende. 1972

Pengetorvet på Hovedgaden ca. 1965

Hovedgaden / Kongevejen. Bygningerne til venstre er nedrevet - lejlighedskomplekset "Nobis Mølle" er opført på stedet. 1981

Superbrugsens bygning opføres i 1980

Hovedgaden / Majpladsen set mod jernbanen 1960