Konfirmationsfest hos familien Grut 1916

Vognen er klar til at afhente herskabet ca. 1920

Post med udsigt fra Hestkøbgårds Hovedbygning

Efterårsmannøvre på Hestkøbgårds marker 1934

Da der stadig var landbrug på Hestkøbgårds jorder - marksti mod Bistrup

Samme billede som ovenfor, men nu med goflbaner - og en bredere sti mod Bistrup