I 1962 oprettedes Birkerød Egnshistoriske Studieklub, hvor medlemmerne begyndte at indsamle og bearbejde materiale om Birkerøds historie. Studieklubben ændrede i 1980 navn til Birkerød Lokalhistoriske Forening (BLF) og blev medlem af landsorganisationen for lokalhistoriske foreninger.

Samtidig - i 1980 - fik BLF stillet lokaler til rådighed i Cathrinelyst - og et længe næret ønske om at oprette et lokalhistorisk arkiv kunne realiseres under navnet Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum (BLAM).

Du kan læse mere om BLAM og Cathrinelyst, hvis du klikker her.

BLAMs adresse er: Vilhelm la Coursvej 5, 3460 Birkerød / 45821225 / blamblf@gmail.com

BLAM holder åbent hver tir., ons. og torsdag 9 -12, men du kan også besøge BLAM ugens øvrige dage, hvis du laver en aftale på forhånd.

Har du kommentarer til hjemmesiden, kan du kontakte Kim Sørensen på BLAM.

Pga de seneste CORONA-restriktioner er BLAM lukket til 3/1-2021 for besøgende, men du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller mail

Nu er BLF's 4. hæfte om huse i Birkerød udsendt - denne gang om Bregnerødvej. Se under "udgivelser".

Birkerødfilmen er 1940 kan igen fås på DVD (50 kr.)

Hjemmesiden opdateret 9.11.2020