GENERALFORSAMLING

BLFs ordinære generalforsamling, som normalt afholdes i marts måned, er udskudt til 9. juni kl. 19.00 i Cathrinelyst. 

Dagsorden med valg af dirigent og følgende dagsorden:

  1)    Beretning fra BLF.

  2)    Beretning fra BLAM.

  3)    BLF’s reviderede regnskab.

  4)    BLAM’s reviderede regnskab.

  5)    Bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter.

  6)    Medlemmernes forslag til kommende aktiviteter.

  7)    Fastlæggelse af kontingent for 2022.

  8)    Valg af 2 medlemmer til BLF’s bestyrelse.

  9)    Valg af 2 suppleanter til BLF’s bestyrelse.

10)    Valg af revisor til BLF/BLAM.

11)    Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer til BLAM.

12)    Valg af 2 suppleanter til BLAM.

13)    Eventuelt.

 

Revideret regnskaber for BLF og BLAM (punkt 3 og 4) udleveres på generalforsamlingen, men kan også ses her ved at klikke på "regnskaber" herover - eller få dem i BLAM.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til formanden senest 1. maj.

 

 

BLF  forsøger at gennemføre sidste års aflyste tur til

Skovtårnet i Gisselfeld Søndag d. 6. juni kl. 9 til ca. kl. 18

Først besøges skovtårnet, der er 45 meter højt og gangbroen til toppen er 650 meter lang. Efter besøget i tårnet spises frokost på Rødvig Kro. Til slut besøges Stevns Klint med Højerup Kirke.

Der er fællestransport med bus.

Udflugten  koster 200 kr. pr. pers.  og inkluderer transport, entré til tårnet og frokost. For ikke-medlemmer koster turen 300 kr.

Tilmelding senest 1. april  

på tlf.:  45821225 eller på mail:  blamblf@gmail.com

Husk at opgive navn, tlf og evt. mailadresse ved tilmeldingen.

Pga. Corona-situationen tages forbehold for evt. aflysning af turen.