Birkerød Lokalhistoriske Forening afholder generalforsamling

torsdag d. 20. marts kl. 19.30 i Cathrinelyst.

 

Dagsorden:

1)  Beretning om sidste års aktiviteter i BLF

2)  Beretning om arbejdet i BLAM

3)  Godkendelse af BLF’s reviderede regnskab

4)  Godkendelse af BLAM’s reviderede regnskab

5)  Drøftelse af nye aktiviteter i foreningen

6)  Forslag fra medlemmer. Forslag skal være hos formanden inden d. 20. februar

7)  Fastlæggelse af kontingent til BLF for næste år

8) Valg af 2 medlemmer til BLF’s bestyrelse for 2 år

          - på valg er Tormod Hessel og Kim Sørensen

    Valg af suppleanter til BLF’s bestyrelse for 1 år

    Valg af revisor for BLF for 1 år

9) Valg af medlemmer til BLAM’s bestyrelse for 2 år

          - på valg er Margrethe Mørkøv, Kjeld Madsen og Preben Freitag

     Valg af suppleanter til BLAM’s bestyrelse for 1 år

     Valg af revisor for BLAM for 1 år

10) Eventuelt