Referat af BLFs ordinære generalforsamling 9.6.2021 i Cathrinelyst med valg af dirigent og følgende dagsorden:

Johan Schwarz-Nielsen valg som dirigent og Birgit Ahlmann valg som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

1) Beretning fra BLF.

Kim omtalte arrangementer, BLFs bøger, medlemsbladet og medlemshvervning.

Beretningen blev godkendt

2) Beretning fra BLAM.

Kim omtalte henvendelser til BLAM, Arkibas, økonomi (kopimaskine, PC’er, stole), modtagene

Materialer (5 malerier og div. materialer samt samarbejde med kommunen i div. udvalg.

Afslutningsvis takkede han medarbejderne for indsatsen.

Beretningen blev godkendt

3) BLF’s reviderede regnskab.

Kassereren orienterede om væsentlige poster i regnskabet og afvigelser fra 2019.

Regnskabet blev godkendt.

4) BLAM’s reviderede regnskab.

  Kassereren orienterede om væsentlige poster i regnskabet og afvigelser fra 2019.

  Regnskabet blev godkendt.

5) Bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter.

6) Medlemmernes forslag til kommende aktiviteter.

Pkt. 5 og 6 behandlet under ét. Der fremkom bla. forslag om: Frihedsmuseet, Kbh.’s bymuseum, Esrum Kloster, Helsingør (Kronborg, Søfartsmuseet, kloster), Eremitageslottet og Hven.

Turudvalget arbejder videre med forslagene.

7) Fastlæggelse af kontingent for 2022.

Bestyrelsen forslår uændret kontingent på 150 kr. for enkeltmedlemmer og 200 kr. for husstandsmedlemsskab (2 pers., men kun ét blad). 

Generalforsamlingen vedtog uændret kontingent og husstandsmedlemskab på 200 kr.

8) Valg af 2 medlemmer til BLF’s bestyrelse.

Margrethe Mørkøv og Merete Holm-Petersen valgt

9) Valg af 2 suppleanter til BLF’s bestyrelse.

Hans Jørgen Fensholm og Birgit Ahlgren valgt

10) Valg af revisor til BLF/BLAM.

 Finn Larsen valgt

11) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer til BLAM.

Kjeld Madsen, Margrethe Mørkøv, Eva Hollænder, Kim Sørensen og Per Overgaard valgt.

12) Valg af 2 suppleanter til BLAM.

 Conny Møller Jensen valgt

13) Eventuelt.

Flere emner omtalt bl.a. Bredsdorffs artikler i Rudersdal Avis, Facebookgruppen ”gamle Birkerød”, medlemshvervning, flyers med information om BLF.

Johan Schwartz-Nielsen, dirigent Birgit Ahlgren, referant