Ungarnske soldater i Sandholmlejren

Modstandsfolk ved kommandocentralen i Birkerød (under det gamle Rådhus) på Kongevjen, 1945

Kongevejen i Birkerød 8. maj 1945

Tyske soldater marcherer fra Sandholmlejren mod København 8. maj 1945

Bus med gasgenerator i Kajerød

Jernkors fundet på Kongevejen maj 1945

Tyske flygtninge i Høvelte-lejren 1945

Engelske fly i formation efter befrielsen