Regnskab 2020 for BLF (Birkerød Lokalhistoriske Forening)

 

 

2020

2019

Indtægter

 

 

 

 

Kontingenter 2020

21.300,00

26.400,00

 

Kontingenter 2021

5.700,00

5.400,00

 

Salg af bøger/video

1.220,00

2.555,00

 

Andre indtægter

0

600,00

 

Indtægter i alt

28.220,00

34.955,00

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

 

Bestyrelsesmøder

0

126,070

 

Fotoarbejde, kopiering

0

1.140,50

 

Køb af bøger og tidsskrifter

0

610,05

 

Porto

9.30,00

8.465,00

 

Transport

0

451,58

 

Kontorartikler

100,00

0

 

Telefon

0

4.098,32

 

Blomster og gaver

200,00

325,00

 

Anskaffelser – inventar/udstyr

149,950

99,95

 

EDB, køb og vedligehold

0

199,00

 

Kontingent til andre foreninger

1.104,00

1.398,00

 

Kurser, gebyr, rejser og fortæring

0

0

 

Møder, gebyr, transport, fortæring

0

426,80

 

Medlemsblad, tryk

20.599,70

19.675,00

 

Medlemsblad, distribution

239,80

0

 

Medlemsarrangementer

450,00

35.262,95

 

Anden formidling

-825,00

-425,00

 

Udgifter

31.048,45

71.243,17

 

 

 

 

Finansposter

Renteindtægter, bank

0

0

 

Renteudgifter

1.60,85

977,94

 

Gebyrer, bank

4.047,47

2.050,59

 

Finansudgifter i alt

5.508,32

3.028,53

 

 

 

 

 

Udgifter i alt

36.556,32

74.271,70

 

 

 

 

 

Årets resultat

-8.336,77

-39.316,70

 

 

 

 

Aktiver

Kassebeholdning

1.869,00

2.084,00

 

Handelsbanken, opsparingskonto

165.152,05

166.396,52

 

Handelsbanken, FI konto

46.699,28

25.878,35

 

Tilgodehavende hos BLAM

0

28.529,78

 

Aktiver i alt

213.720,33

222.888,65

 

 

 

 

Passiver

Gæld til Tormod Hessel

0

831,55

 

 

 

 

 

Akkumuleret overskud

222.057,10

262.391,80

 

 

 

 

 

Årets resultat

-8.336,77

-40.334,70

 

 

 

 

 

Egenkapital

213.720,33

222.057,10

 

 

 

 

 

Passiver i alt

213.720,33

222.888,65

 

Regnskab 2020 for BLAM (Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum)

 

 

2020

2019

Indtægter

 

 

 

 

Tilskud Rudersdal Kommune

97.500,00

80.000,00

 

Indtægter i alt

97.500,00

80.000,00

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

 

Bestyrelsesmøder

1.599,72

0

 

Drift. Vedligehold lokaler

-768,50

0

 

Fotoarbejde, kopiering

0

0

 

Køb af bøger og tidsskrifter

0

610,05

 

Porto

2.500,00

0

 

Transport

0

0

 

Kontorartikler, arkivmateriale

2.716,86

12.703,54

 

Tryksager

0

0

 

Telefon, bredbånd

20.012,02

8.196,66

 

Blomster og gaver

735,90

514,95

 

Småanskaffelser

0

610,05

 

Fremmed assistance

987,50

100,00

 

EDB systemer, køb og vedligehold

799,00

1.198,00

 

EDB udgifter

1.799,69

11.755,53

 

EDB hjemmeside

895,00

1.015,00

 

Rengøring

0

0

 

Dagligvarer

2.500,00

2.206,35

 

Medarbejderfrokost

0

672,95

 

Inventar, anskaffelse

7.687,50

482,95

 

Inventar, vedligeholdelse

0

0

 

Værktøj

0

0

 

Køb af EDB og foto hardware

0

9.135,00

 

Kontingent til andre foreninger

13.419,41

13.041,38

 

Kurser, rejser og gebyrer

0

88,00

 

Møder, rejser, fortæring

0

324,00

 

Udstillinger

0

0

 

Tryksager

0

0

 

Diverse omkostninger

0

0

 

Udgifter

54.884,10

62.654,41

 

 

 

 

 

Gebyrer, bank

1.594,00

324,00

 

Finansudgifter i alt

1.594,00

324,00

 

 

 

 

 

Udgifter i alt

56.478,10

62.978,41

 

 

 

 

 

Årets resultat

41.021,90

17.021,59

 

 

 

 

Aktiver

Nordea Bank

19.682,16

7.670,04

 

Aktiver ialt

19.682,16

7.670,59

 

 

 

 

Passiver

Gæld til BLF

0

29.009,78

 

Gæld i alt

0

29.009,78

 

 

 

 

 

Akkumuleret underskud

-21.339,74

-38.341,94

 

Årets resultat

41.021,90

17.002,74

 

Egenkapital i alt

19.682,16

-21.339,74

 

Passiver i alt

19.682,16

7.670,04