BLAM har udgivet 2 puslespil.

Et med Axel Bredsdorffs maleri "Majpladsen" og et med Hans og Constantin Hansens maleri "Birkerød set fra Kirkestien fra Kajerød" med med kobbersmedens hus i forgrunden og Birkerød Kirke i baggrunden.

De sælges for 5 kr.