Medlemmer af BLF modtager bladet med posten - enkeltnumre kan købes hos BLAM

Artiklerne i de seneste numre af Birkerød Lokalhistorie:

Nr. 4, 2017

Lollikhus (Kim Sørensen)

Historien om Projekt Hus, 2 - forsøgsperioden (Jens Jacob Paludan)

En ukendt mindesten (Kim Sørensen)

Kajerødskolen 1968-2017 (Kim Sørensen) - se den i artikelsamlingen

Nr. 3, 2017

Medlemsorientering

Åbykrucikset i Birkerød Kirke (Hanne Mikkelsen)

Frederik den Andens kongevej gennen Rude Skov (Tormod Hessel)

Nr. 2, 2017

Medlemsorientering

Personen bag vejnavnet - Ludvig Jensen (Hanne Mikkelsen)  - se den i artikelsamlingen

Villa Geersbo - politistationen på Hovedgaden (Kim Sørensen)

Birkerød Gasværk og gasværksgrunden (Kim Sørensen) -  se den i artikelsamlingen

Beredskabsrationeringskort (Kim Sørensen)

Siden sidst ((Gerda Hald)

 

Nr. 1, 2017

Medlemsorientering (generalforsamling 13/3, billedforedrag 25/4, medlemsudflugt 20/5)

Regnskaber for 2016 for BLAM og BLF

Projekt Hus (Jens Jacob Paludan)

Henrik W. Bahrenscheer (1878-1959) (Kim Sørensen) - se den i artikelsamlingen

Siden sidst