Medlemmer af BLF modtager bladet med posten - enkeltnumre kan købes hos BLAM

Artiklerne i de seneste numre af Birkerød Lokalhistorie:

Nr. 1, 2019

Generalforsamling

Kan du finde rillestenene i Rude Skov?

Rudersdal i Danmarkshistorien

Medlemsudflugt til Koldinghus

Skolefejde 1934

Det var ikke Nobis Mølle alligevel

Nr. 4, 2018

Fuglsangmosen

Skjold Fodbold 100 år

Vandtårne på Høbjerg

Magleås til salg

Nr. 3, 2018

Mindeord om Christian K. Nielsen

Genforeningsstenen i Birkerød

Nr. 2, 2018

Birkerød Kommunes segl - se den i artikelsamlingen

Ekskursion til Nivå Teglværk

Byens ældste hus

Nyt hæfte om Stationsvej

Høveltelejren

Rådhuset på Kongevejen

Da Birkerød mistede Usserød - se den i artikelsamlingen