Medlemmer af BLF modtager bladet med posten - enkeltnumre kan købes hos BLAM

Artiklerne i de seneste numre af Birkerød Lokalhistorie:

Nr. 1, 2018

Dagsorden for generalforsamling

Regnskab for Birkerød Lokalhistoriske Forening

Regnskab for Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum

Bestemmelser for brugen af kirkegården, 1921

Læsekredsen og bogauktioner på Birkerød Statsskole (Kim Sørensen)

Nr. 4, 2017

Lollikhus (Kim Sørensen)

Historien om Projekt Hus, 2 - forsøgsperioden (Jens Jacob Paludan)

En ukendt mindesten (Kim Sørensen)

Kajerødskolen 1968-2017 (Kim Sørensen) - se den i artikelsamlingen

Nr. 3, 2017

Medlemsorientering

Åbykrucikset i Birkerød Kirke (Hanne Mikkelsen)

Frederik den Andens kongevej gennen Rude Skov (Tormod Hessel)

Nr. 2, 2017

Medlemsorientering

Personen bag vejnavnet - Ludvig Jensen (Hanne Mikkelsen)  - se den i artikelsamlingen

Villa Geersbo - politistationen på Hovedgaden (Kim Sørensen)

Birkerød Gasværk og gasværksgrunden (Kim Sørensen) -  se den i artikelsamlingen

Beredskabsrationeringskort (Kim Sørensen)

Siden sidst ((Gerda Hald)