Matriklerne

Chr. d. 5. s matrikel og matriklen 1844

For at få et godt beskatningsgrundlag, blev al jord opmålt og takseret i 1680’erne. Hver by fik opmålt åse og agre og på baggrund af opmålingerne udarbejdes protekoller, hvor de enkelte gårdes agre anførtes samlet i hartkorn. Hver gård er anført med nr., ejer/brugernavn og gammelt og nyt hartkorn (htk.).

Efter landboreformerne – med bl.a. udskiftningen og udflytningen – kunne matriklen fra 1688 ikke bruges som skattegrundlag mere.

I begyndelsen af 1800-tallet påbegyndtes derfor nye opmålinger, men først i 1844 blev blev den nye matrikel færdig.

BLAM har både Christian d. 5.s matrikel fra 1688 og Matriklen 1844 – begge er transskriberet.