Markbøger

I forbindelse med forarbejdet til Matriklen af 1688 blev der udarbejdet protokoller, hvor bl.a. marknavnene er nedskrevet (markbøger).

Alt navnestoffet fra Birkerød Sogns markbøger findes i BLAM i afskrevet form.

Det findes dels ordnet efter de enkelte landsbyer (ejerlaug) og deres vange, dels optegnet i alfabetisk orden på særlige kartotekskort beeregnet for markbøgernes stednavne.

Desuden er der en oversigt over hver enkelt landsbys beboere på markbøgernes tid.

Mange af markbøgernes gamle stednavne kan genkendes i nutidens vej- og stednavne.