Skriv en tekst her

BLAM har over 500 lokale kort fra midten af 1600-tallet til i dag. Det ældste kort er Johs. Mejers kort over Nordsjælland med Birkerød afmærket. På kortene fra Videnskabernes Selskab fra midten af 1700-tallet er Birkerød Sogns enkelte landsbyer aftegnet med angivelse af de største gårde.

Fra slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet blev der tegnet kort i forbindelse med udskiftningen og matrikuleringen. BLAM har sådanne kort for mange af sognets landsbyer. Kortene er ofte meget detaljerede med veje, ejendomme og jordfordeling – og ofte også bonitet, ejernavn og marknavn skrevet på kortet. Endelig er der angivet landskabtype (eng, skov mose osv.) og på nogle kort også inddeling i vange, åse og agre.

Fra 1800- og 1900 tallet har BLAM kort med små tidsintervaller bl.a. målebordsblade.

Det er således muligt at følge såvel sognets bebyggelsesmæssige udvikling som ændringerne i kulturlandskabet fra midten af 1600-tallet til i dag.

Udskiftningskort fra 1780 over Bistrup landsby

Kort over Birkerød 1907.

De 19 skraverede grunde belv solgt på auktion 4. juli 1907. Grunde mærket med X er blevet solgt på et tidligere tidspunkt.