Kirkebøger

Kirkebøger med kirkelige handlinger kendes fra omkring reformationen, men først ved kongebrevene i 1645 blev præsterne pligtige til at føre kirkebøger.

Hovedindholdet er lister over dåb, trolovelser, vielser og begravelser. Kirkebøgerne kan indeholde andre oplysninger – f.eks. sognets til- og fraflyttere, som det var almindeligt i en priode i 1800-tallet.

BLAM har Birkerød sogns kirkebøger for perioden 1705-1837. Bøgerne ligger som kpier af de oprindelige bøger i gotisk håndskrift, men er også transskriberet, så teksten er tilgængelig.

Kirkebøgerne har indholdsfortegnelser, så det er forholdsvis let at finde rundt i bøgerne. F.eks. er er indholdet i kirkebogen fra 1778-1815 således:

Trolovede og ægteviede      

Forloverattester                   

Fødte og døbte (ægte)

Fødte og døbte (uægte)

Døde og begravede

Dødfødte børn

Døde og begravede

Konfirmerede