Folketællingslister

I slutningen af 1700-tallet begynder man at foretage folketællinger. Af hensyn til udskrivning af skat og af soldater havde myndighederne brug for at kende befolkningens størrelse og sammensætning.

På landet var det kirken, der stod for tællingen, idet alle husfædre skulle møde op på tællingsdagen og redegøre for husstanden. Tællingerne, som næppe har været helt nøjagtige, blev sendt til rentekammeret.

I BLAM er der alle eksisterende folketællingslister for Birkerød Sogn fra 1787 – både som kopi af de håndskrevne lister og transskriberet med navneregister.

Listerne fra 1850-1901 har BLAM som mikrofilm, men kun delvis transskriberet.

Listerne er opdelt efter sognets landsbyer (ejerlav) og der angives altid navne og alder på husstanden og deres titel/stilling i familien. Fra 1845 angives også fødested.