BLAM har et ejendomsarkiv med dokumenter, tegninger mv. fra over 1000 ejendomme.

 

Det følgende er kun eksempler på, hvad der kan ligge i arkivet om en ejendom.

Matrikelkortet viser området på Stationsvej overfor Birkerød Station.

Den røde cirkel markerer Stationsvej 42 (nabo til det tidligere posthus).

Vurdering af ejendommen mhp brandforsikring af ejendommen.

I 1999 indrettede Birkerød Kommune ejendommen til fælles brug for Ungdomsskolen og Dagplejen. 

Avisartiklen er fra Frederiksborg Amts Avis d. 11. marts 1999.

Ejendommen ca 1950