BLAM har udgivet en række bøger,som kan ses i BLAM. Medlemmer kan købe bøgerne med rabat. De seneste udgivelser er:

 

Huse i Birkerød Hovedgade før og nu (50 kr. / gratis for medlemmer)

Ny og revideret udgave, hvor Hovedgadens huse fra Kongevejen til Stiholmsvej er beskrevet i tekst og billeder.

Huse på Lindevangsvej (25 kr./ gratis for medlemmer)

Hæftet fortæller om ændring fra landbrugsjord under Lindvangsgården og Blegdamsgården til villakvarter. De enkelte huse på vejen er beskrevet med tekst, fotos og tegninger.

Huse på Bregnerødvej - før og nu (25 kr. / gratis for medlemmer)

Fra jernbanen til Kajerødvej fortælles om tidligere og nuværende huse.

Huse på Søvej - før og nu (25 kr. / gratis for medlemmer)

Fra Bregnerødvej til Assistens Kirkegården fortælles om tidligere og nuværende huse.

Huse på Stationsvej - før og nu (25 kr / gratis for medlemmer)

Hæftet fortæller om huse - tidligere og nuværende - på Stationsvej og om planer for byggeri på Stationsvej - hvoraf nogle planer aldrig blev realiseret. 

 

 

Andre udgivelser (alm. pris / medlemspris):

Christian Kaarsberg: Sagføreren der forsvandt og sagen om Birkerød Bank (125 kr. / 100 kr.)

Bogen handler om sagfører Richard Kaarsberg, der bl.a. var revisor i Birkerød Bank, som blev tvunget til at lukke på grund af tvivlsomme forhold. Richard Kaarsberg blev idømt en bøde på 5.000 kr., men et halvt år efter retssagen forsvandt på vej til England.

Hanne Mikkelsen: Birkerøds Historie (50 kr. / 40 kr.)

Ingelise Schmidt / Tormod Hessel: Magleåa og Åsebakken (25 kr. / 20 kr.)

Bent Pedersen: ned blik for Birkerød (25 kr. / 20 kr.)

Ib S. Knudsen: Illegal bladvirksomhed (25 kr. / 20 kr.)

Henning Andersen: 2. verdenskrig (set fra Birkerød) (25 kr. / 20 kr.)

Fra bondestand til borgerskab - om landsbyen Birkerød (20 kr. / 20 kr.)

Birkerød Brandvæsen 1918-1993 (20 kr. / 15 kr.)

Træk af Birkerød sogns historie (25 kr. / 20 kr.)

Fra det nu forsvundne Birkerød (Billeder fra BLAM) (indb. 30 kr. / 20 kr. - hæftet 25 kr./ 15 kr.)

Omkring Birkerød Kirke (30 kr. / 20 kr.)

Kalkmalerier i Birkerød Kirke (30 kr. /  20 kr.)

Sogneprotokol for Birkerød 1863-1873 (20 kr. / 10 kr.)

For Rudersdal Museum sælger vi Jens Jacob Paludans bog om Projekt Hus (120 kr.)