Erhvervsarkiv - med ældre og nyere erhvervsvirksomheder: håndværk, industri osv.

Erindringer - siden 1962 har BLAM samlet erindringer fra borgere i Birkerød.

Foreningsarkiv - materiale fra alle former for Birkerød-foreninger og foreningsblade.

Kunstnerarkiv - med data og beskrivelser for ca. 400 kunstnere med tilknytning til Birkerød.

Museumsgenstande - BLAM har mange lokale genstande, som desværre ikke kan udstilles i Cathrinelyst gr. pladsmangel. Genstandene er opmagasineret flere steder i byen.